Menu Sluiten

Verkeersmaatregelen

Voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn er diverse verkeersmaatregelen opgenomen:

Bevoorradingsroute Schoolstraat centrum

De Schoolstraat is aangewezen als voetgangerszone, waar geen gemotoriseerd verkeer en bromfietsverkeer is toegestaan. Alleen bevoorradingsverkeer heeft op tijden van 7.30h tot 13.00h toegang. De toegang wordt geregeld door borden en fysiek ondersteund door pollers.

Het voorstel is om er éénrichtingsverkeer van te maken met alleen een ingang voor de rotonde op de Koningin Julianaplein. De verbinding Schoolstraat –  Treubplein voor gemotoriseerd verkeer wordt dus afgesloten m.u.v. calamiteiten. Maar ook om de toegang voor bevoorrading  terug te brengen van 7.00 tot 11.00 (ipv tot het huidige 13.00). Dit zorgt voor een rustiger beeld, minder verkeer door de Oranjeboomstraat en een andere sfeer.

Parkeerregulering

Gebruikers waarderen het gratis en dichtbij het centrum parkeren. Om de bereikbaarheid dichtbij het centrum te behouden is de huidige 2 uur aangehouden voor het hele centrumgebied. Met uitzondering van bepaalde plekken dichtbij het winkelcentrum is de maximale parkeerduur 2 uur (zie kaart). Op de toegangswegen naar het centrum worden borden met verwijzingen naar de parkeergelegenheden in en rond het centrum geplaatst zodat bezoekers niet hoeven te zoeken maar de borden volgend automatisch langs de parkeergelegenheden worden geleid. Vanaf de parkeergelegenheden worden de bezoekers door duidelijke bebording naar de verschillende voorzieningen als horeca en detailhandel verwezen.

Fietsen in de Schoolstraat

Momenteel mag er de gehele dag gefietst worden in de Schoolstraat. Maar om het recreatieve winkelen te versterken is het wenselijk het fietsen in de Schoolstraat alleen toe te staan buiten de winkeltijden (van 9:00h t/m 18:00h m.u.v. vrijdag (9:00h t/m 21:00h)). Winkelend publiek is niet altijd bedacht op fietsers en het grote snelheidsverschil (e-bikers) zorgt voor onveilige situaties. Voor doorgaand verkeer is er een veilige alternatieve route om het centrum heen.

Het fietsverbod kan worden aangegeven door het aanpassen van de bestaande bebording waarmee de voetgangerszone wordt aangeduid. Voor het stallen van fietsen zijn aan weerszijden van de Schoolstraat clusters van fietsnietjes aanwezig. Verspreid over de Schoolstraat bevinden zich daarnaast kleinere stallingsmogelijkheden.

Eénrichtingsverkeer in de Voorstraat

Gelet op de functie van de Voorstraat met haar vele horecavoorzieningen is het wenselijk om de Voorstraat autoluwer te maken. Geheel afsluiten zou de bereikbaarheid nadelig beïnvloeden. Het doorvoeren van éénrichtingsverkeer zou tot een goede balans leiden en wordt breed gedragen.

Voorgesteld wordt éénrichtingsverkeer in te stellen vanaf de Molenlaan richting Voorstraat en vervolgens richting Bloklaan, waardoor er een ondergeschikte verkeersroute ontstaat. De Molenlaan blijft zelf wel open voor tweerichtingsverkeer i.v.m. de markt. Voor de vitaliteit van voorzieningen in de Voorstraat is het van belang dat er parkeervoorzieningen aanwezig blijven.

Openstellen Sir Winston Churchillweg

De Sir Winston Churchillweg is momenteel alleen toegankelijk voor laad- en losverkeer van de Albert Heijn. Het is de wens om de Sir Winston Churchillweg in één riching (van noord naar zuid) open te stellen voor gemotoriseerd verkeer dat via het Treubplein, Sir Winston Churchillweg en Oranjeboomstraat weer richting de Raadhuislaan wordt geleid. Dit zou bijdragen aan een betere spreiding van het verkeer.

Treubstraat verkeersluw

Het voorstel is om de Treubstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de inrichting van de Treubstraat te herzien (m.u.v. bestemmingsverkeer). Hierdoor wordt de verblijfsfunctie van het Treubplein versterkt en de circulatie tussen de twee winkelstraten bevordert.