Menu Sluiten

Besluitvorming

Voorstel Taskforce

Het voorstel van de Taskforce is door het College van B&W goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak. Op 15 maart is er een informatieavond georganiseerd door de gemeente en  heeft de Taskforce het voorstel gepresenteerd. Van deze bijeenkomst heeft de gemeente een verslag gemaakt dat HIER te bekijken is. Op basis van de reacties is door het college aan de Taskforce gevraagd het plan op een aantal punten aan te passen. Dat is gedaan.

Definitief plan

Het plan zoals opgenomen op deze website is het definitieve plan. De verkeersmaatregelen in het plan dienen geakkoordeerd te worden door de Gemeenteraad. Besluitvorming daarover vindt plaats op 12 juli 2018. Een week daarvoor vindt de voorbereiding plaats in de Commissie Burger & Bestuur.