Menu Sluiten

Besluitvorming

Voorstel Taskforce

Het voorstel van de Taskforce is door het College van B&W goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak. Op 15 maart is er een informatieavond georganiseerd door de gemeente en  heeft de Taskforce het voorstel gepresenteerd. Van deze bijeenkomst heeft de gemeente een verslag gemaakt dat HIER te bekijken is. Op basis van de reacties is door het college aan de Taskforce gevraagd het plan op een aantal punten aan te passen. Dat is gedaan.

Definitief plan

Het plan zoals opgenomen op deze website is het definitieve plan. De verkeersmaatregelen in het plan dienen geakkoordeerd te worden door de Gemeenteraad. Besluitvorming daarover vindt plaats op 12 juli 2018. Een week daarvoor vindt de voorbereiding plaats in de Commissie Burger & Bestuur.

Invoering 

Deze maand, maart 2019, is de gemeente begonnen met het uitvoeren van de maatregelen zoals die in het plan van de Taskforce staan. Voor de verkeersmaatregelen heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen, Zo’n besluit is wettelijk vereist en heeft de bedoeling om burgers hun zienswijze over de verkeersmaatregelen te laten horen. Op de gemeente site is daar meer over te lezen. Nadat de verplichte zes weken doorlopen zijn neemt de gemeente een definitief besluit en neemt eventueel de ingediende zienswijzen daarbij in acht.

Sluiten van het project

Voor de Taskforce Centrum is hier mee het einde van het traject gekomen. De verdere afhandeling is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Taskforce dankt een ieder die heeft meegeholpen aan het plan. We zijn verheugd met de grote steun die we hebben ondervonden.