Menu Sluiten

Voor een aantrekkelijk, veilig en bereikbaar centrum

Welkom op de site van de Taskforce Centrum

Opheffing van de Taskforce Centrum

De leden van de Taskforce Centrum hebben de overeenkomst met het College van B&W opgezegd. In deze brief (klik hier om de brief te lezen) wordt gemotiveerd waarom dit besluit is genomen.

Het is niet de eerste keer dat de Taskforce het college er op wijst dat een goede samenwerking van twee kanten moet komen. In december 2019 wezen we er al op dat de afgesproken ambtelijke ondersteuning na het vertrek van de betreffende ambtenaar, niet meer aanwezig was en het management van de WODV niet voor vervanging zorgde en zelfs geen contact met ons opnam (klik hier om de brief te lezen). In juli van dit jaar schreven we een brief aan wethouder Paul de Bruijn ( klik hier om de brief te lezen) waarin we er op wezen dat van de opgestelde plannen een groot deel nog steeds niet gerealiseerd is en dat het maken van een aanvullend plan voor de revitalisering van het centrum (dat in de ogen van de Taskforce hard nodig is ) zinloos is als blijkt dat de gemeente toch niet in staat is om die plannen uit te voeren.

De leden van de Taskforce betreuren de gang van zaken maar trekken aan een dood paard heeft geen zin. De Taskforce bedankt de vele bewoners, ondernemers en cultuurinstellingen waarmee de afgelopen jaren is samengewerkt.