Menu Sluiten

Kwaliteiten en knelpunten

De Schoolstraat is de winkelstraat van Voorschoten. Een strook bestrating tussen de twee lijnen (spoor) met een rij leilinden weerspiegelt het vroegere tramtracé. Hoewel de leilinden een belangrijk groen element in de straat zijn, vormen ze ook een barrière voor de winkels aan weerszijden van de straat. Tegelijkertijd zorgen ze voor een visuele versmalling van de toch al niet zo brede Schoolstraat.

Het Treubplein die zorgt voor een verbinding met de achterliggende wijk en de parkeerplaats is weinig aantrekkelijk. Het zicht op de parkeerplaats maakt het er niet beter op. Terwijl de ligging aan de winkelstraat en de parkeerplaats wel veel kwaliteit en potentie heeft.

De kerk is prachtig gelegen aan de Schoolstraat met haar toren schuin op de straat ontstaat er een mooi aanzicht en kerkpleintje. Het plein  wordt te weinig bij de straat betrokken en vormt daarmee een wat verlaten hoekje (behalve op zondag). De Hema ertegenover heeft een zitplek met zicht op de kerk. Maar het lijkt alsof je er te veel op de straat zit.

De Voorstraat heeft nog de uitstraling van vroeger. Oude linden, een dorpspomp, gebakken klinkers en traditionele gevels. Helaas wordt dit beeld verstoort door auto’s die er geparkeerd staan. Bovendien zorgen de auto’s voor overlast voor de bezoeker.

De fietser zorgt voor overlast in het centrum. Fietsen worden her en der in de straat neergezet, hierdoor ontstaan onveilige situaties in de Schoolstraat. De fietsenrekken in het centrum zijn van het type ‘tulp’ en blijken niet optimaal te worden gebruikt (zie foto hiernaast), de ‘nietjes’ bij de AH en Deltaplein functioneren wel goed.

De laan met leilinden vormt te veel een barriëre in de winkelstraat. Bovendien maakt deze, de al smalle straat, visueel smaller.
Het kerkplein wordt te weinig bij de straat betrokken en de randen worden niet gebruikt.
Het Treubplein is onaantrekkelijk door het ontbreken van ‘gezellige’ plekjes en een duidelijke verbindingsroute.
De parkeerplaats aan de Treubstraat kan beter ingericht of afgeschermd worden.
De Voorstraat is een prachtige oude straat, maar wordt verrommeld door auto’s.
Fietsen in de straat zorgt voor overlast, de ‘tulpen’ fietsenrekken worden nauwelijks gebruikt.