Menu Sluiten

Historie

Oude dorpskerk

Voorschoten is ontstaan op een oude strandwal. De langgerekte vorm is ontstaan door lintbebouwing in de middeleeuwen, wat nu de Voorstraat is. Deze straat fungeerde als markt, waardoor de straat een verbreding kent. Hier wordt nog altijd de paardenmarkt gehouden. Er staat een dorpspomp, oude lindebomen, gaslantaarns en heeft daarmee een beschermd dorpsgezicht.

Later is de Schoolstraat aangelegd, die vroeger als een soort achterstraat fungeerde. Momenteel is de Schoolstraat de belangrijkste winkelstraat. Vroeger liep hier de Blauwe tram die Den Haag met Leiden verbond, waarvan het tracé nog te zien is in de bestrating en de leibomen.

Tussen de Voorstraat en de Schoolstraat staat de oude dorpskerk met een toren uit 1539 en een neogotisch schip uit 1868.

Op de kaart is te zien dat vanaf ongeveer 1964 de autoweg om de winkelstraat geleid wordt.

 

Het oude tramtracé is nog zichtbaar in de bestrating

 

 

Landkaarten uit 1816, 1875, 1964 en 2016